การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[Sassy_Social_Share]