ทดสอบ ครูโอ๊ะ นำทีม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลัง กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ชู ระนองโมเดล สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส ครอบคลุมทุกคนในครัวเรือน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พงงา ระนอง สตูล) พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ ณ กศน.จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ กอศ. นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. ร่วมคณะด้วย และมี นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง นายธีร์ สังขสัญญา ประธานคณะกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ นายคนึงนิจ เกตุแก้ว ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นางนภา จิโรภาส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นางนราวรรณ เวชธรรม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

[Sassy_Social_Share]