แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

ทดสอบแอมป์

ครูโอ๊ะ ผนึกกำลัง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล ชี้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานให้ลูกหลาน ยก โรงเรียนเอกชนเป็นองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

จำนวนทั้งหมด2รายการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top