แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

กลุ่มติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

กลุ่มติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

นางสาวกนกพร ปูผ้า
หัวหน้ากลุ่ม
เบอร์ติดต่อ 086 018 9135

นางสาวมารียา อินทรีเขียว
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

นายฐากูร ถวิลรัก
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

นางสาวณัฐรัตน์ แก้ววินิตย์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน

     


Top