แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (กสภ)
(Regional Educational Administration Promotion and Development Division: REAPDD)

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (กสภ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์
02-280-2723

โทรสาร
02-280-0248 

อีเมล
biea.moe2020@sueksa.go.th

ศูนย์บริการประชาชน
Call Center 1579 กด 0

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 02-280-2723 โทรสาร 02-280-0248    

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์ 02-281-8881 โทรสาร 02-281-8880

กลุ่มส่งเสริมการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-281-6306

กลุ่มสนับสนุนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-280-5302

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์ 02-281-8881 โทรสาร02-281-8880

กลุ่มบริหารจัดการด้านภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-280-2725

กลุ่มติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาในภูมิภาคโทรศัพท์ 02-282-9639 โทรสาร 02-280-0248

แบบฟอร์มช่องทางการสอบถาม

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่ะคำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

Top