แสดงผล
e
e
e

สายด่วนการศึกษา

1579

แสดงผล
e
e
e

ประกาศกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนิ
Top