พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านระบบความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ Smart Safety Solution

[Sassy_Social_Share]