รมช.คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยม วษท.นครศรีธรรมราช พร้อมชื่นชมผู้บริหารและบุคลากร ดำเนินตามนโยบายได้ครบถ้วน

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้, นายวรินทรททองขาว นายอำเภอช้างกลาง, นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

[Sassy_Social_Share]