ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียน เรื่องทะเลและมหาสมุทร ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร จังหวัดตราด

[Sassy_Social_Share]