ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียน เรื่องทะเลและมหาสมุทร ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม และโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

[Sassy_Social_Share]