ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าเทียมภัยด้วยแผน ปภ. ชาติ

[Sassy_Social_Share]